E-commerce

Pod tajemniczą nazwą e-commerce nie kryje się nic innego jak handel elektroniczny, przez który rozumiemy wszelkiego rodzaju procedury odbywające się poprzez znane urządzenia elektroniczne jak telefon, internet i telewizja w celu zawarcia transakcji.

e-commerce

Do najbardziej popularnych obecnie należy handel internetowy, gdzie w internetowych sklepach zawierane są transakcje kupna i sprzedaży codziennie i to w niewyobrażalnych ilościach. W e-commerce można wliczyć handel towarami i usługami, obsługę internetowych płatności bezgotówkowych oraz odbieranie i potwierdzanie zamówień.

Po raz pierwszy terminu e-commerce użyła w 1997 roku firma IBM. W pierwotnym założeniu handel elektroniczny miał za zadanie ułatwienie prowadzenia transakcji handlowych poprzez internet. Pierwsze zakupy prowadzone drogą elektroniczną odbyły się w latach 80. XX wieku. W latach 90. dodano systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa. Pierwszy internetowy sklep w Polsce założono w 1997 roku. Handel elektroniczny można scharakteryzować przez jego trzy odmiany, bezpośrednią, pośrednią oraz hybrydową, a także ze względu na strony biorące udział w procesie transakcji. Forma bezpośrednia odbywa się wyłącznie przez internet, od złożenia zamówienia po dokonanie płatności i dostawę.

Odmiana pośrednia polega na wyszukiwaniu konkretnych towarów i usług przez internet, jednak dostawa odbywa się w tradycyjny sposób. Handel elektroniczny hybrydowy charakteryzuje się stosowaniem wielu form przejściowych, skutkiem czego jest zahamowanie rozwoju sieci. Ze względu na podmioty uczestniczące w handlu elektronicznym możemy wyróżnić proces handlowy odbywający się pomiędzy firmami, tzw. business-to-business, w którym odbywają się nie tylko same transakcje, ale także wymiana informacji, poszukiwanie partnerów biznesowych czy budowanie grupy dostawców i odbiorców.

Kolejny rodzaj handlu elektronicznego odbywa się między firmą a konsumentem, tzw. business-to-consumer to nic innego jak sprzedaż detaliczna w internecie. W handlu elektronicznym można wyróżnić także proces odwrotny, czyli transakcje zawierane między konsumentem a firmą, zwany consumer-to-business. Ostatnią odmianą jest sprzedaż odbywająca się pomiędzy konsumentami, consumer-to-consumer. E-commerce w ostatnich latach przeżywa okres błyskawicznego rozwoju. Nic dziwnego, bowiem w pewnych kwestiach przewyższa tradycyjny handel. Firmy oszczędzają na wydatkach związanych z wyposażeniem biur oraz zatrudnianiem pracowników, klienci zaś zaoszczędzają cenny czas i mają do dyspozycji szeroką gamę poszukiwanych przez nich produktów i usług.